3838/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3838/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Tuấn Tự
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT713519990-9-20201600167911658_(xungnd)(15.09.2020_22h28p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước