2201/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2201/QĐ-UBND
Thu hồi đất, cho Công ty Xăng dầu Thanh Hóa chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu Quảng Hưng, tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2201_signed.pdf
 Trở về trang trước