13/GP-UBND
Chi tiết văn bản
13/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa từ hoạt động của Chi nhánh cấp nước Ngọc Lặc
Ngày ban hành 09/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp13.signed.pdf
 Trở về trang trước