3/GP-UBND
Chi tiết văn bản
3/GP-UBND
Cho phép Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc được khai thác, sử dụng nước dưới đất
Ngày ban hành 05/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT202563552-1-20211609727601434tungct04.01.2021_15h30p22_giangld_05-01-2021-00-18-42_signed.pdf
 Trở về trang trước