8689/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8689/UBND-NN
Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hoằng Hóa đề nghị hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất
Ngày ban hành 09/07/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8689_signed.pdf
 Trở về trang trước