3294/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3294/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc năm 2022
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT249856493-9-20221664182874680_tungdt_30-09-2022-09-17-14_signed.pdf
 Trở về trang trước