8/CT-UBND
Chi tiết văn bản
8/CT-UBND
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 24/04/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT331743306-4-20231682064872570_tuandm_22-04-2023-08-22-55_signed.pdf
 Trở về trang trước