184/GP-UBND
Chi tiết văn bản
184/GP-UBND
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VINA LINK
Ngày ban hành 06/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp184_signed.pdf
 Trở về trang trước