17512/UBND-NN
Chi tiết văn bản
17512/UBND-NN
Rà soát, thống kê tàu cá chưa đăng kiểm, đăng ký.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT142405169-11-20231700204657901_(tungct)(20.11.2023_07h59p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước