88/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
88/QĐ-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Vạn Thắng chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Phúc Đường, huyện Như Thanh để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Vạn Thắng
Ngày ban hành 07/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d88_signed.pdf
 Trở về trang trước