2197/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2197/QĐ-UBND
Thu hồi đất, cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ô tô Miền Trung chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để sử dụng vào mục đích Khu văn phòng giao dịch, trung tâm dịch vụ thương mại ô tô Miền Trung tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2197_signed.pdf
 Trở về trang trước