4503/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4503/UBND-NN
Thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT106094356-4-20241711961250396_(tungct)(02.04.2024_15h35p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước