1950/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1950/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng và triển khai hệ thống đài truyền thanh thông minh cho UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2027
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT554472717-5-20241715677588127_liemmx_15-05-2024-15-51-04_signed.pdf
 Trở về trang trước