8767/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8767/UBND-NN
Giao tham mưu chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường cứu hộ lòng hồ, sửa chữa mái đậu phúa thượng lưu, xây dựng mới nhà trực và nạo vét, tận thu vật liệu thải lòng hồ Khe Dài bằng nguồn vốn xã hội hóa
Ngày ban hành 10/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8767_signed.pdf
 Trở về trang trước