15/KH-UBND
Chi tiết văn bản
15/KH-UBND
Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2020 - 2015, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 17/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh15.signed.pdf
 Trở về trang trước