168/KH-UBND
Chi tiết văn bản
168/KH-UBND
Kế hoạch nắm bắt thông tin, khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
Ngày ban hành 30/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh168.signed.pdf
 Trở về trang trước