16347/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16347/UBND-KTTC
Giao góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT797791068-11-20201605837512648_(dinhquanghung)(20.11.2020_13h46p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước