5036/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5036/QĐ-UBND
Cho Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn thuê đất tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Mở rộng Trụ sở nhà điều hành điện lực Cẩm Thuỷ và Trạm trung gian Cẩm Sơn
Ngày ban hành 24/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT898611441-11-20201606122536606_(quyennd)(24.11.2020_11h20p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước