684/UBND-CN
Chi tiết văn bản
684/UBND-CN
Giao tham mưu điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT998512299-1-20221641975034255_chiennv_13-01-2022-09-48-35_signed.pdf
 Trở về trang trước