1618/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1618/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xây dựng Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT330755793-5-20221652082799778_tungdt_11-05-2022-17-25-40_signed.pdf
 Trở về trang trước