5121/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5121/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy May xuất khẩu S&H Vina tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH S&H VINA
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5121.signed.pdf
 Trở về trang trước