27/GP-UBND
Chi tiết văn bản
27/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khánh Thành
Ngày ban hành 15/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT173014546-1-20211610527992840_giangld_14-01-2021-16-55-47_signed.pdf
 Trở về trang trước