4314/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4314/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu trang trại tổng hợp tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 17/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT533719759-11-20231700119413483_giangld_17-11-2023-07-44-39_signed.pdf
 Trở về trang trước