121/GP-UBND
Chi tiết văn bản
121/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Winners Vina, địa chỉ tại Tiểu khu Nga Lộ 1, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 06/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT546667366-7-20201594004273914chanth06.07.2020_10h22p53_quyennd_06-07-2020-13-04-10_signed.pdf
 Trở về trang trước