229/KH-UBND
Chi tiết văn bản
229/KH-UBND
Kê hoạch Khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Ngày ban hành 28/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT349559113-10-20201603682956019_quyennd_27-10-2020-19-15-12_signed.pdf
 Trở về trang trước