5052/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5052/QĐ-UBND
Phê duyệt cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm y tế và mai táng phí theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Luật Người cao tuổi và Luật Người khuyết tật năm 2020
Ngày ban hành 25/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT427279029-11-20201606180115872dinhquanghung24.11.2020_14h57p06_thinv_25-11-2020-10-56-45_signed.pdf
 Trở về trang trước