14516/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14516/UBND-NN
Tham mưu giải quyết đề nghị của Trường Đại học Hồng Đức tại Công văn số 554/ĐHHĐ-QLKHCN&HTQT ngày 28 tháng 9 năm 2022
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT470497501-9-20221664422897468_(tungct)(29.09.2022_16h57p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước