116/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
116/QĐ-UBND
Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Thống nhất STC thuê đất tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT359144157-12-20201609232053893_giangld_11-01-2021-08-08-46_signed.pdf
 Trở về trang trước