13738/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13738/UBND-NN
Giao tham mưu góp ý dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT58574946-9-20231694766625349_(tungct)(16.09.2023_09h12p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước