151/BC-UBND
Chi tiết văn bản
151/BC-UBND
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/09/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT575203951-9-20201600649737470chanth21.09.2020_08h41p15_quyenpd_21-09-2020-15-49-17_signed.pdf
 Trở về trang trước