3222/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3222/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Gói thầu G2P3: công trình xây lắp hồ điều hòa và xử lý nước thải thuộc Hợp phần 3: hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa)
Ngày ban hành 29/08/2017
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3222_signed.pdf
 Trở về trang trước