153/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
153/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển GPMB đường điện 35KV lộ 375-E9.1 nhánh rẽ TBA Phú Bắc và TBA Quảng Thắng 5 từ cột số 15 đến số 18 (nay là đường điện 35KV lộ 377-E9.27 nhánh rẽ Quảng Thắng 4 từ cột số 05 đến cột số 08) thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây đường CSEDP thuộc Khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT349079967-1-20211610358175199_liemmx_12-01-2021-07-43-36_signed.pdf
 Trở về trang trước