6582/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6582/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư tại huyện Thọ Xuân.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT758509026-5-20221652316396838_trangnt_12-05-2022-13-32-24_signed.pdf
 Trở về trang trước