997/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
997/QĐ-UBND
Chuyển giao cơ sở nhà, đất về UBND huyện Triệu Sơn quản lý, xử lý
Ngày ban hành 26/03/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT176676199-3-20211616574470701tungct24.03.2021_22h33p17_thinv_25-03-2021-22-08-25_signed.pdf
 Trở về trang trước