3519/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3519/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Thành Lợi 8 chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để sử dụng vào mục đích Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và thương mại Vũ Phong tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 04/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3519.signed.pdf
 Trở về trang trước