3931/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3931/QĐ-UBND
Giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn (đại diện Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Xuân Thắng) thực hiện đầu tư hạ tầng Khu dân cư Trường Đại học Hồng Đức, tại phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa (đợt 3)
Ngày ban hành 07/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT904619294-10-20211633370615240_(giangld)(07.10.2021_09h41p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước