4461/UBND-CN
Chi tiết văn bản
4461/UBND-CN
Gia hạn thời gian hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực số 4, số 5-6, số 7, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT228733527-4-20241711962035854_hieulv_01-04-2024-21-49-16_signed.pdf
 Trở về trang trước