1298/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1298/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, cát san lấp trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại 03 điểm mỏ cát trên sông Bưởi, đoạn qua xã Thành Mỹ và xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT318486510-4-20211617509286553_giangld_20-04-2021-05-50-40_signed.pdf
 Trở về trang trước