6720/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6720/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung kinh phí triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của UBND thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT897787100-5-20241715679991055_(hoangmc)(15.05.2024_08h01p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước