8430/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8430/UBND-CN
Chủ trương lập hồ sơ tận dụng cát từ nạo hút của dự án Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn làm vật liệu san lấp cho dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT601073939-6-20241718187979970trangnt12.06.2024_18h06p39_giangld_14-06-2024-09-32-50_signed.pdf
 Trở về trang trước