3906/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3906/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân (Khu vực Công ty TNHH Năm Dũng được cấp phép thăm dò mở rộng, trữ lượng tính đến ngày 25/4/2018)
Ngày ban hành 10/10/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3906_signed.pdf
 Trở về trang trước