2582/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2582/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH Hằng Nhì chuyển hình thức thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại tại xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 15/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT298314308-7-20211626166466946_(giangld)(14.07.2021_16h43p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước