57/BC-UBND
Chi tiết văn bản
57/BC-UBND
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc57_signed.pdf
 Trở về trang trước