1950/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1950/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT718892254-6-20211623031171011_tungdt_07-06-2021-17-49-41_signed.pdf
 Trở về trang trước