64/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
64/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và kinh doanh phân bón công suất 9.900 tấn/năm tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/04/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT935530454-4-20221651026942338tungct28.04.2022_11h18p39_giangld_29-04-2022-08-32-37_signed.pdf
 Trở về trang trước