729/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
729/QĐ-UBND
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
Ngày ban hành 15/02/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT46843285-2-20241707969327810hieulv15.02.2024_14h10p20_liemmx_15-02-2024-15-29-55_signed.pdf
 Trở về trang trước