2606/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2606/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 29/07/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT277265308-7-20221658975093197_liemmx_28-07-2022-15-32-36_signed.pdf
 Trở về trang trước