104/TB-UBND
Chi tiết văn bản
104/TB-UBND
Thông báo về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020
Ngày ban hành 14/06/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT121056745-6-20201592119355468_(chanth)(14.06.2020_14h23p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước