15/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
15/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Ngày ban hành 12/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd15.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước