2204/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2204/UBND-VX
Triển khai Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT255536182-2-20211613709257741_(chiennv)(22.02.2021_08h03p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước